Ενημερωτικό υλικό

-

Δειγματοληψία φύλλων από τους πειραματικούς αμπελώνες, 13-16 Ιουνίου 2023

Δειγματοληψία εδάφους και σταφυλών από τους πειραματικούς αμπελώνες, 26 Αυγούστου – 02 Σεπτεμβρίου 2023

Ολοκλήρωση λίπανσης με άζωτο στους πειραματικούς αμπελώνες, 28/02/2024

Σκάλισμα πειραματικών αμπελώνων 10/04/2024

Αεροφωτογραφίες 11/04/2024