Νέα - Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση του 1ου έτους των πειραματικών μεταχειρίσεων του έργου «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς» στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014–2020

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 και ειδικότερα του Μέτρου 16, Υπομέτρου 16.1–16.5 «Συνεργασία για περιβαλλον...

περισσότερα

ampelonas image

Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Μέτρο 16), και ειδικότερα του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβ...

περισσότερα